คลิปรวมอุบัติดเหตุรถ ปี 2016 -2017 ต้องดู

 คลิปรวมอุบัติดเหตุรถ ปี 2017

ด้วยความหวังดีจากวรชัยคาร์ครับ ปีนี้ก็อยากให้ทุกคน ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับสิ่ง
ที่ไม่ควรกระทําบนท้องถนนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวผู้ขับขี่มีดังต่อไปนี้
1. การขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด
2. การขัดรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
3. การแซงรถอย่างผิดกฎหมาย
4. การขับรถโดยที่ไม่เปิดไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน
5. การขับรถโดยไม่ให้สัญญาณก่อนจอดรถ ชะลอรถและเลี้ยวรถ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


GlobalLinker Profile